Information for Apprentices on Apprenticeships in Wales via Acorn Information for Apprentices on Apprenticeships in Wales via Acorn

Read this in Welsh

Academic qualifications can be a great indicator of an individual’s ability for future employers but some people are more suited to a vocational route where they can demonstrate and develop their skills in a more hands-on-environment. To support this requirement Acorn offers a range of apprenticeship programmes, which are a great way of combining learning with the real world of work.

Click on the links below for further information.

To discuss how an apprenticeship could benefit you, please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Prentisiaid

Mae cymwysterau academaidd yn gallu bod yn arwydd defnyddiol iawn o allu unigolion i ddarpar gyflogwyr, ond mae llwybr galwedigaethol yn fwy addas i rai pobl gan fod hynny’n rhoi cyfle iddynt arddangos a datblygu eu sgiliau mewn awyrgylch sy’n fwy ymarferol ei naws. Er mwyn cefnogi'r angen hwn mae Acorn yn cynnig dewis o raglenni prentisiaeth, sy'n ffordd wych o gyfuno dysgu gyda’r byd gwaith go iawn .

Gwasgwch ar y cysylltiadau isod i gael mwy o wybodaeth.

Er mwyn trafod sut allai prentisiaeth fod o fudd ichi, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 ESFThe Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop