Current apprenticeship vacancies available through Acorn Current apprenticeship vacancies available through Acorn

Read this in Welsh

Would you like to work whilst undertaking a qualification to broaden your skills?

Working with Careers Wales, Acorn has established a network of employers who are looking for keen, motivated people who would like the opportunity to learn and contribute to the workplace.

Check out the latest Apprenticeship vacancies on the Careers Wales website

To discuss how an apprenticeship could benefit you please contact our customer service team on 01633 674 555 to discuss the opportunities available within a range of sectors or contact us by email.

Cyfleoedd i ddysgwyr

Hoffech chi weithio tra’n astudio ar gyfer cymhwyster er mwyn ehangu eich sgiliau?

Trwy weithio gyda Gyrfa Cymru, mae Acorn wedi sefydlu rhwydwaith o gyflogwyr sy'n chwilio am bobl eiddgar, uchel eu cymhelliant sy'n chwilio am gyfle i ddysgu a chyfrannu i'r gweithle.

Edrychwch ar y cyfleoedd prentisiaeth diweddaraf ar wefan Gymfa Cymru

Er mwyn trafod sut allai prentisiaeth fod o fudd ichi, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i drafod y cyfleoedd sydd ar gael mewn nifer o sectorau gwahanol neu cysyllt wch â ni trwy e-bost.

 
The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop