How to become an apprentice via Acorn Learning and Development How to become an apprentice via Acorn Learning and Development

Read this in Welsh

Do you want to become an Apprentice?

If you’ve got a good idea of where you want to go with your career and like the idea of earning while you learn, an apprenticeship could be for you.  Alternatively if you have been working in your role for some time and would like to accredit the skills and competency you have gained, then an apprenticeship can give you a recognised qualification.

Apprenticeship programmes are available in the following career paths via Acorn:

 • Customer service
 • Administration
 • Retail
 • Management / team leading
 • Providing financial services
  (general insurance)
 • Providing financail services
  (banking)
 • Contact centre
 • Distribution & warehousing
 • Learning & development
 • Care

Further information

To discuss how an apprenticeship could benefit you, please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Dod yn brentis

Hoffech chi ddod yn brentis?

Os oes gennych syniad da i ble yr hoffech fynd gyda’ch gyrfa ac os ydych yn hoffi’r syniad o ennill arian wrth ichi ddysgu, efallai mai prentisiaeth yw’r ateb ichi. Ar y llaw arall, os buoch yn gweithio yn eich rôl am beth amser ac os hoffech achredu’r sgiliau a’r cymhwysedd rydych wedi’u meithrin, gall prentisiaeth roi cymhwyster cydnabyddedig ichi.

Mae rhaglenni prentisiaeth ar gael yn y llwybrau gyrfaol canlynol trwy Acorn:

 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Gweinyddiaeth
 • Adwerthu
 • Canolfan gyylltu
 • Darparu gwasanaethau ariannol 
  (yswiriant cyffredinol)
 • Darparu gwasanaethau ariannol 
  (bancio)
 • Rheolaeth / arwain timau
 • Dosbarthu & gwaith warws
 • Dysgu & datblygu
 • Gofal

Mwy o wybodaeth

Er mwyn trafod sut allai prentisiaeth fod o fudd ichi, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 ESF logo
The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop