Read this in Welsh

Acorn's apprentices enjoy a number of benefits, which include:

  • Earning a wage whilst training for a career
  • Achieving a recognised qualification linked to their selected career choice
  • Learning real skills over a period of time - it’s about showing competency on-the-job rather that studying for a one off examination

Further information

To discuss how an apprenticeship could benefit you, please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Manteision ichi

Mae prentisiaid Acorn yn mwynhau nifer o fanteision, sy’n cynnwys:

  • Ennill cyflog tra’n hyfforddi ar gyfer gyrfa
  • Ennill cymhwyster cydnabyddedig sy’n gy sylltiedig â’u dewis o yrfa
  • Dysgu sgiliau go iawn dros gyfnod o amser – mae’n golygu dangos cymhwysedd wrth weithio yn hytrach nac astudio ar gyfer arholiad untro

Mwy o wybodaeth

Er mwyn trafod sut allai prentisiaeth fod o fudd ichi, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 ESF logo
The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop