Read this in Welsh

An apprentice needs to be:

  • Aged 16+
  • Working five days per week in your company (maximum 40 hours)
  • Employed on an Apprenticeship contract
  • Paid a minimum of £2.65 per hour (for at least the first year of their apprenticeship, then, if applicable, receive an hourly rate of pay which is in line with the national minimum wage)
  • Allowed to complete an industry recognised qualification

Further information

To discuss how an apprenticeship could benefit you, please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Meini prawf

Mae'n rhaid i'r prentis fod yn:

  • 16+ oed
  • Gweithio bum niwrnod yr wythnos yn eich cwmni (uchafswm o 40 awr)
  • Cael eu cyflogi ar gontract Prentisiaeth
  • Derbyn o leiaf £2.65 yr awr (am flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth o leiaf, ac yna, os yn berthnasol, derbyn tâl yr awr sy'n unol â'r isafswm cyflog cenedlaethol)
  • Cael cyfle i gwblhau cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant

Mwy o wybodaeth 

Er mwyn trafod sut allai prentisiaeth fod o fudd ichi, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 
The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop