Read this in Welsh

Apprenticeship programmes are available in the following career paths:

 • Customer service
 • Administration
 • Retail
 • Management / team leading
 • Providing financial services
  (general insurance)
 • Providing financial services
  (banking)
 • Contact centre
 • Distribution & warehousing
 • Learning & development
 • Care
 • Manufacturing & engineering

We can also offer the following work-based programmes:

Competence-based qualifications at Levels 1 to 4, Higher Apprenticeships, Levels 4 to 5, Essential Skills Wales skills levels 1 to 4 and Vocational Related Qualifications (VRQs).

Click here to see the latest apprenticeship programmes available through Acorn.

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located. Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Rhaglenni prentisiaeth sydd ar gael yn y gyrfaoedd canlynol:

 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Gweinyddiaeth
 • Adwerthu
 • Rheolaeth / arwain timau 
 • Darparu gwasanaethau ariannol
  (yswiriant cyffredinol)
 • Darparu gwasanaethau ariannol
  (bancio)
 • Canolfan gyswllt
 • Dosbarthu & gwaith warws
 • Dysgu & datblygu
 • Gofal
 • Gweithgynhyrchu & pheirianneg

Gallwn hefyd gynnig y rhaglenni yn y gweithle hyn:

Cymwysterau yn seiliedig ar gymwyseddau ar lefelau 1 – 4, Prentisiaethau Uwch, lefel 4 - 5, lefelau sgiliau Sgiliau Hanfodol Cymru 1 – 4, a Chymwysterau Galwedigaethol (VRQ).

Gwasgwch yma i weld y rhaglenni prentisiaeth sydd ar gael.

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha  ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 

The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop