The rewarding benefits of providing an apprenticeship The rewarding benefits of providing an apprenticeship

Read this in Welsh

How apprenticeships benefit your business

Providing an apprenticeship vacancy can be very rewarding as well as cost effective. It gives your organisation a unique opportunity to develop and shape your apprentice in the way that best fits your business; focusing on the skills which will add real value. By choosing a formal apprenticeship both you and your apprentice will benefit from the support throughout the apprenticeship of an Acorn qualified training professional. The apprentice will broaden their own skill base and gain a formal vocational qualification linked to their job role.

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Download the benefits of apprenticeship (Wales)

Download the benefits of apprenticeship (England)

Manteision

Sut mae prentisiaethau yn helpu eich busnes

Mae creu prentisiaeth yn gallu bod yn fuddiol iawn yn ogystal â bod yn gost effeithiol. Mae'n rhoi cyfle unigryw i'ch sefydliad ddatblygu a siapio eich prentis yn y ffordd sy'n gweddu orau i'ch busnes, gan ganolbwyntio ar y sgiliau fydd yn ychwanegu gwir werth. Trwy ddewis prentisiaeth ffurfiol byddwch chi a'ch prentis yn elwa o gefnogaeth gweithiwr hyfforddi cymwysedig Acorn trwy gydol y brentisiaeth. Bydd y prentis yn ehangu eu sgiliau ac yn ennill cymhwyster ffurfiol sy'n gysylltiedig â'r swydd maen nhw'n ei chyflawni.

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.