Sectors covered for apprenticeships from Acorn Learning & Development Sectors covered for apprenticeships from Acorn Learning & Development

Read this in Welsh

Apprenticeship programmes are available in the following career paths:

 • Customer service
 • Administration
 • Retail
 • Providing financial services (banking)
 • Manufacturing & engineering
 • Management / team leading
 • Contact centre
 • Distribution & warehousing
 • Learning & development
 • Care
 • Providing financial services
  (general insurance)

In Wales, we can also offer the following work-based programmes:

Competence-based qualifications at Levels 1 to 4, Higher Apprenticeships, Levels 4 to 5, Essential Skills Wales skills levels 1 to 4 and Vocational Related Qualifications (VRQs).

Click here to see the latest apprenticeship programmes available through Acorn.

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located. Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us. 

Rhaglenni prentisiaeth sydd ar gael yn y gyrfaoedd canlynol:

 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Gweinyddiaeth
 • Adwerthu
 • Darparu gwasanaethau ariannol (bancio)
 • Gweithgynhyrchu & pheirianneg
 • Rheolaeth / arwain timau
 • Canolfan gyswllt
 • Dosbarthu & gwaith warws
 • Dysgu & datblygu
 • Gofal
 • Darparu gwasanaethau ariannol
  (yswiriant cyffredinol)

Yng Nghymru, gallwn hefyd gynnig y rhaglenni seiliedig ar waith canlynol: 

Cymwysterau yn seiliedig ar gymwyseddau ar lefelau 1 – 4, Prentisiaethau Uwch, lefel 4 - 5, lefelau sgiliau Sgiliau Hanfodol Cymru 1 – 4, a Chymwysterau Galwedigaethol (VRQ).

Gwasgwch yma i weld y rhaglenni prentisiaeth sydd ar gael.

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha  ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.