Learners | Courses | ILM | Acorn Learning Learners | Courses | ILM | Acorn Learning

Read this in Welsh

Institute of Leadership & Management (ILM)

The Institute of Leadership and Management (ILM) is dedicated to advancing the capability of managers and leaders worldwide through the provision of expert qualifications, comprehensive membership services and learning resources. By improving the management knowledge, confidence and ability of individuals, ILM can contribute to enhanced business performance.

Acorn has approval with ILM to deliver qualifications at levels 2, 3, 4 and 5.

Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Sefydliad Arweinyddiaeth & Rheolaeth (ILM)

Gwaith y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) yw gwella a meithrin galluoedd rheolwyr ac arweinwyr ledled y byd trwy ddarparu cymwysterau arbenigol, gwasanaethau aelodaeth cynhwysfawr ac adnoddau dysgu. Trwy wella gwybodaeth, hyder a gallu rheoli unigolion, gall ILM helpu gwella perfformiad eich busnes.

Cafodd Acorn ganiatâd gan yr ILM i gyflwyno cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4 a 5.

Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon ebost atom.


Training courses

This programme broadens the skills and knowledge in a flexible and practical way and also helps develop the key skills needed to organise and direct the work effort of a team.

Duration: Three Days

Read more

A concise qualification designed to give an introduction to the basic skills, knowledge and behaviors required by today’s first line manager.

Duration: Three Days

Read more