Learners | Help & Advice | Employability Skills Programme | Acorn Learning Learners | Help & Advice | Employability Skills Programme | Acorn Learning

Acorn has been contracted to deliver the Welsh Government’s Employability Skills Programme in North Wales; a new initiative to support unemployed adults 18+ to gain skills and experience to help them secure a job.   

Want to find out more?
Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae Acorn wedi cael ei gontractio gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yng Ngogledd Cymru; menter newydd i gefnogi oedolion di-waith sydd dros 18 oed i ennill y sgiliau a'r profiad sydd angen arnynt i gael swydd.

A hoffech wybod mwy?